/ (AKAI, Eltron .)

.
:

,
- .
.
.
.
 2301 2301 "Mag" . . : 72042 6 1
: