/ "Attribute"

.
:
: 1, 2, 3

,
- .
.
.
.
 CHARISMA AGC125 CHARISMA AGC125 : 57998 6 1
 VIVA Grey AGV025 VIVA Grey AGV025 : 57411 6 1
 LIME AGL020 LIME AGL020 : 57405 6 6
 LIME AGL015  LIME AGL015 : 57404 6 6
 Antique  AKA035 Antique AKA035 : 60522 6 1
 Antique AKA018 Antique AKA018 : 53334 6 1
 Antique AKA036 Antique AKA036 : 60523 6 1
 CHEF AKC038  CHEF AKC038 : 60529 12 1
 Country  AKC235 Country AKC235 : 60534 6 1
 Country  AKC204 Country AKC204 : 60532 6 1
 Country AKC215 Country AKC215 : 60533 6 1
 ESTILO  AGE075 ESTILO AGE075 : 76697 6 1
 ESTILO  AKE304 ESTILO AKE304 : 60545 6 1
 ESTILO AKE326 ESTILO AKE326 : 73474 6 1
 ESTILO AKE315 ESTILO AKE315 : 73473 12 1
:
: 1, 2, 3