/ "Attribute"

.
:
: 1, 2, 3, 4, 5, 6

,
- .
.
.
.
 CHARISMA  AGC125 CHARISMA AGC125 : 57998 6 1
 ESTILO AGE025 ESTILO AGE025 : 76701 6 1
 LIME AGL025 LIME AGL025 : 57406 6 1
 VIVA Grey AGV025 VIVA Grey AGV025 : 57411 6 1
 CHARISMA AGC120 CHARISMA AGC120 : 53436 6 6
 LIME AGL020  LIME AGL020 : 57405 6 6
 TUBUS AGT020 TUBUS AGT020 : 62799 6 1
- VIVA ATV804  - VIVA ATV804 : 58007 6 1
 TUBUS AGT030 TUBUS AGT030 : 75605 6 1
 CHARISMA AGC115 CHARISMA AGC115 : 53435 6 6
 LIME AGL015   LIME AGL015 : 57404 6 6
 TUBUS AGT010   TUBUS AGT010 : 75604 6 1
   PAPRIKA (3.) APR010 PAPRIKA (3.) APR010 : 76692 1 1
 Antique   AKA035 Antique AKA035 : 60522 6 1
 Antique   AKA004    Antique AKA004 : 60520 12 1
:
: 1, 2, 3, 4, 5, 6